facebook
 
LogowanieRejestracja


KASA - KOSZYK


REGULAMIN SKLEPU EPKA. STUDIO CZARNEJ PŁYTY

§1 Istotne właściwości świadczenia i postanowienia ogólne Sklepu

1. Sklep EPKA. Studio Czarnej Płyty jest własnością firmy: Audio Media Joanna Kantowicz ul. Gimnazjalna 6 85-007 Bydgoszcz tel: 663 214 888, REGON: 361876824, NIP: 9671260661 dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu wyłączając przerwy techniczne, które są wyraźnie opisane na stronie.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta poprzez sklep internetowy na domenie epka.sklep.pl. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. W celu nabycia towarów w Sklepie Internetowym Klient składa Zamówienie, postępując zgodnie z instrukcjami i informacjami zawartymi na stronach internetowych Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go poprzez przycisk „Wyślij zamówienie”.

5. Zakupiony towar wraz z paragonem jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

8. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

9. Informacje o cenach podane na stronie epka.sklep.pl mają charakter wiążący od momentu potwierdzenia Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia dla ilości towarów podanych w Zamówieniu, aż do końca jego realizacji. Cena wiążąca dla Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą wystąpić po potwierdzeniu Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia.

10. Sprzedawca zastrzega możliwość występowania błędów w opisie towarów. Występujące na stronie epka.sklep.pl zdjęcia towarów są przykładowe i prezentują konkretnie przedstawione w nich modele/wydawnictwa, nie egzemplarze. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych towarach.

11. Wszystkie nazwy marek i użyte znaki towarowe mają znaczenie jedynie informacyjne i należą do podmiotów, na rzecz których prawa te zostały zastrzeżone.

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

14. Domniemywa się, że składając Zamówienie Klient akceptuje Regulamin w brzmieniu z daty jego złożenia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nie wymienione wprost w Regulaminie warunki realizacji Zamówień są sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania bezpośrednio w sekcjach wskazanych w Regulaminie.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

§2 Charakterystyka sprzedawanego asortymentu

1. Płyty gramofonowe w sklepie EPKA są zarówno nowe jak i używane

2. Płyty nowe są to produkty fabrycznie nowe, zapakowane, nigdy nie otwierane. Płyty nowe pozyskiwane są na mocy umów z różnymi dystrybutorami.

3. Płyty nowe mają status MINT

4. Płyty używane są wyceniane na podstawie wartości rynkowej oraz stanu technicznego.

5. Wszystkie płyty używane są raz przemyte na myjce okki nokki w oryginalnym płynie producenta.

6. Wszystkie płyty używane są oceniane po umyciu na podstawie kilkunastosekundowego przesłuchania trzech punktów obu stron płyty: ścieżka pierwsza, środkowa strony, oraz ostatnia ścieżka na stronie.

7. Przyjęto następującą skalę jakości oceny płyt: G (good), VG (very good), EX (excelent), MINT (nowa). Pomiędzy poszczególnymi stopniami są stany pośrednie, które oznacza się znakami + i -. Znaczenie poszczególnych stopni jest opisane w treści sklepu, nabywca zobowiązuje się z tym zapoznać.

8. Każda płyta ma na odwrocie naklejoną cenę i informację o jakości.

9. Sklep EPKA dokłada wszelkich starań do wiarygodnej oceny płyt. Nie jest w stanie jednak rzetelnie przesłuchać każdej płyty w całości. W razie niezgodności oceny ze stanem faktycznym, prosimy dokładnie zapoznać się z sekcją reklamacje i zwroty. Należy jednak pamiętać o fakcie, iż ocena stanu płyty jest sbiektywna i zależy od przyzwyczajeń oceniającego oraz używanego sprzętu. Poszczególne trzaski na płycie w zależności od użytej igły mogą być niesłyszalne lub przybierać na znaczeniu.

10. Wszystkie akcesoria do pielęgnacji płyt, sprzęt audio są zupełnie nowe, chyba że zaznaczono przy produkcie inaczej.

11. Sklep nie prowadzi wymiany płyt. Sklep kierując się własną wyceną może odkupić płyty od klienta.§3 Składanie Zamówienia

1. Jedyną dostępną formą składania zamówienia jest użycie strony internetowej epka.sklep.pl poprzez kliknięcie w przycisk "Składam zamówienie" znajdujący się w koszyku.

2. Nie ma możliwości telefonicznego składania zamówień.

3. Proces składania zamówienia (w tym ostateczne ustalenie ceny lub specjalnych wymagań klienta) trwa przez okres korespondencji mailowej aż do momentu ustalenia ostatecznych warunków i zebrania wszystkich informacji koniecznych do wysyłki.

4. System umożliwia rejestrację użytkowników, która nie jest obowiązkowa. Logując się do systemu użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści niedostępnych publicznie.

5. Składanie zamówienia nie jest zależne od zalogowania się. Jednakże składanie zamówienia w czasie zalogowania powoduje zapamiętanie transakcji w historii zakupów tego użytkownika i dostęp do ewentualnych promocji lub niższych cen.

§4 Formy płatności i wysyłka towaru

1. Płatność można zrealizować w następujących formach: za pobraniem w firmie kurierskiej DPD, płatność elektroniczna przelewem wprost na konto sklepu EPKA, płatność elektroniczna za pomocą operatora PAYU.

2. Nie są przyjmowane przedpłaty i zaliczki.

3. W przypadku płatności elektronicznych wysyłka towaru jest realizowana najdalej na następny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu.

4. W przypadku płatności pobraniowych wysyłka towaru jest realizowana najdalej na następny dzień roboczy po złożeniu zamówienia.

5. Koszty poszczególnych płatności kształtują się następująco:
5.1. Płatność elektroniczna
a. Wysyłka kurierem DPD: 16zł dowolna ilość płyt
b. Wysyłka POCZTEX: 9zł max. dwie płyty w przesyłce
5.2 Płatność pobraniowa
a. Wysyłka kurierem DPD: 19zł dowolna ilość płyt
b. Wysyłka POCZTEX: 12zł max. dwie płyty w przesyłce

6. Płyty pakowane są do kartonowych pudełek. W jednym opakowaniu mieści się około czterech płyt. W przypadku większej ilości płyt zostaną wysłane jako jedna paczka.

§5 Dostęność towaru

1. Sprzedawca dysponuje własnym magazynem, z którego realizowana jest sprzedaż. Sprzedawca dokłada starań w celu zachowania zgodności pomiędzy stanem magazynowym i dostępnością opisaną na stronie.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile zamawiane przez Klienta towary będą dostępne w magazynie Sprzedawcy. Klient zostanie niezwłoczne poinformowany na podany adres poczty elektronicznej o anulowaniu Zamówienia z powodu braku towarów w magazynie Sklepu lub dłuższym terminie dostawy. Są to jednak sytuacje incydentalne wynikające z możliwych błędów w integralności bazy danych.

3. Na karcie każdego produktu widnieje informacja o dostępności towaru. Wszystkie płyty używane są na stanie i wysyłka następuje najdalej następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

4. W przypadku płyt nowych wysyłka jest realizowana najdalej następnego dnia roboczego lub w dłuższym okresie wskazanym na karcie tego produktu, jeśli jest on sprowadzany od producenta pod zamówienie.

§6 Koszty przesyłki

1. Koszt przesyłki wynika wprost z cenników firm przewozowych na mocy podpisanych umów
1.1 Wysyłka kurierem DPD - 16zł
1.2 Wysyłka pocztą polską - 8zł
1.3 Dopłata do przesyłki pobraniowej tylko w DPD - 6zł


§7 Reklamacje i zwroty

1. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

2. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące zamawianych towarów lub funkcjonowania Sklepu Internetowego kierując pisemną reklamację na adres sklepu. Reklamacje dotyczą wyłącznie produktów nowych.

3. W pisemnej reklamacji Klient podaje: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru lub korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, podstawę roszczenia, które podnosi Klient (niezgodność towaru z umową) oraz załącza kopię dowodu zakupu towaru.

4. Wyraźnie zaznacza się, że niektóre towary stanowiące przedmiot oferty Sklepu internetowego nie są fabrycznie nowe (używane) i Sprzedawca nie gwarantuje ich poprawnego działania, powoduje to, że towary mogą nosić ślady użytkowania lub nie posiadać oryginalnego opakowania. Towary te są wyraźnie oznaczone w ofercie Sklepu internetowego poprzez umieszczenie informacji w opisie takiego produktu. W takich przypadkach możliwe są jedynie zwroty.

5. W przypadku zwrotu reklamowanego towaru, powinien on być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. W miarę możliwości towar powinien być zwracany w oryginalnym opakowaniu. Koszty odesłania reklamowanego towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.

6. Warunki zwrotu należy wcześniej ustalić mailowo lub telefonicznie ze sklepem. Klient wysyła towar do sklepu na swój koszt, następnie towar jest oceniany przez sklep pod względem zgodności ze stanem w dniu wysłania. Jeśli towar zmieni swoją jakość, zostanie odesłany do klienta na koszt klienta.

7. Zwroty po 10 dniach roboczych od zakupu nie będą honorowane.

§8 Polityka prywatnosci i danych osobowych

1. Wraz z akceptacją Regulaminu Sklepu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.
2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych Audio Media Joanna Kantowicz, ul. Gimnazjalna 6 85-007 Bydgoszcz,
3. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez Audio Media Joanna Kantowicz, ul. Gimnazjalna 6 85-007 Bydgoszcz.
4. Operatorem Serwisu epka.sklep.pl jest Audio Media Joanna Kantowicz ul. Gimnazjalna 6 85-007 Bydgoszcz

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
5.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
5.2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
5.3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Jan Dembicki VIPserv.org 01-497 Warszawa ul. Hery 25B/53 Regon: 140263142

6. Informacje w formularzach.
6.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
6.2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
6.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
6.4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
6.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

7. Informacja o plikach cookies.
7.1. Serwis korzysta z plików cookies.
7.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
7.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
7.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
7.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
7.9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
7.10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
7.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Logi serwera.
8.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
8.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
8.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
8.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8.5. Udostępnienie danych.
a. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
b. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
c. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

8.6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
b. W celu zarządzania ustawieniami cookies prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi używanej przeglądarki, w której dokładnie wyjaśniono obsługę cookies.

strona główna